WRÓĆ

Zamek w Reszlu

Zamek reszelski położony jest nad brzegiem rzeki Sajny, w południowo-wschodniej części miasta. Powstał w latach 1350-1401. Był wielokrotnie oblegany i kilkakrotnie zdobywany przez wojska polskie i krzyżackie. W XIX wieku zamek zaadaptowano na więzienie i dopiero po II wojnie światowej postanowiono gruntownie go odrestaurować. Obecnie na zamku mieści się m.in. oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, hotel i restauracja.

GODZINY ZWIEDZANIA: CODZIENNIE OD 09:00 – 18:00
CZAS DOJAZDU: OKOŁO 1 GODZINY SAMOCHODEM